14. mai 2009

6 medlemmer denne gang, med mange forskjellige arbeidsoppgaver. På Mjøndalen ble plattformen festet og traséen for veibroen ble endret. Bygging av omramming rundt stasjonsseksjonene fortsatte. Kabelkoblingsgruppen bygde kontakter for vekselmotorer og koblet ledninger ved nødutgang og under GHB. På oversiden (av GHB) ble det plantet gresstuster rundt og i sporet etter at skinner og sviller var blitt malt. Når referenten dro hjem ved midnatt var det fortsatt god fart i nattskiftet.

Fremskritt på GHB

Fremskritt på GHB

Det bygges omramming rundt Mjøndalen