29. mai 2014

Kjørekveld, med 13 medlemmer tilstede. Majoriteten av kveldens tog var norske, men vi så også endel britiske og tyske tog. Togfremføringen forløp greit, og nærmere midnatt ble det igjen stille på sporene.
Merk: Neste uke (5. juni) må vi drive service på digitalanlegget, og ingen tog kan da prøvekjøres.

Klar til avgang fra spor 1

69-sett i spor 50 på Solberg

Et containertog med Cd66 dundrer gjennom Solberg

Godstog trukket av BR151

Class 37

En Class 60 venter på utkjør fra Solberg

En Di4 venter på innkjørssignal

Stortysker med godsslerke

Skifting med Skd206

Tysk passasjertog

Full stasjon…

En El16 venter på innkjør

Kullpåfylling på Rognmo