28. september 2017

Kjørekveld, med 17 medlemmer og en gjest tilstede. Som vanlig var det mange tog på sporene, og stasjonene ble fylt. Det var norske, tyske, amerikanske, britiske og japanske tog å se. Etter pølsene spanderte John kaker på oss, og togene rullet videre til det ble stille på sporene litt etter klokken elleve på kvelden.

Liten japansk motorvogn på Solberg

Japansk lok i Solberg stall

Passasjertog med type 26

Norsk godstog på Solberg

Britisk passasjertog på Solberg

Japansk godstog

Passasjertog med Di3

Pukktog med Di3