4. oktober 2012

13 medlemmer møtte til byggekvelden. Foruten testkjøringen av noen lok fikk vi jobbet videre med fjernstyringen, koblet noen ledninger, gjort noe snekkerarbeider, kommet videre på broprosjektet, montert noen dører i lokstallen og prøvetilpasset lokstallstaket. I sosialrommet ble det vist DVD om BR52s historie.
Det er grunn til å tro at nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt.

Prøvetilpassing av lokstallstak

Snekring pågår

I sosialrommet ble det revet både spor og panel

Ledningskobling pågår under anlegget