12. mars 2015

Første delen av kvelden ble brukt til å avholde årsmøte, 14 medlemmer stilte. Deretter gikk vi over til å jobbe med blant annet kobling av ledninger til smalspordelen, prøvemontering av bygninger ved Solberg industriområde, montering av bilder i skråtaket samt diverse annet. Programmering og prøvekjøring av lok ble også utført. Det ble servert sprengte pølser.

Industribygninger ved Solberg

Bilder ble montert i skråtaket

Programmering av lok