8. januar 2015

14 medlemmer møtte til årets første byggekveld. Foruten de pågående arbeidene med kjøkkenkroken og oppstillingsområdet, ble det jobbet med landskap ved Vallekilen hpl., prøvemontert bedriften «Solbergsmia» samt prøvemontert en hel bydel tett ved Solberg stasjon. Opptil flere tog ble prøvekjørt og årets første lettsprengte pølser ble servert.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Prøvekjøring av 69-sett med innmontert lys i vogner

Prøvemontering av «Solbergsmia»

Prøvemontering av en ny bydel

Landskapsarbeider ved Vallekilen