28. januar 2016

Kjørekveld, med hele 24 medlemmer tilstede. Med så mange folk tilstede var det også duket for trengsel på sporene, og stasjonene ble fylt opp etter tur. Det var norske, amerikanske, britiske, tyske, østtyske og sveitsiske tog å se. Ut på kvelden ble det servert lettsprengte pølser. Når klokken nærmet seg midnatt hadde trafikken stilnet av.

Di3 med grusvogner

Gammelt sveitsisk passasjertog

To eldre norske passasjertog på Solberg

Tysk passasjertog

Britisk tog med tankvogner

Amerikansk godstog

El17 med B7-vogner

Sveitsisk lok

Amerikansk damplok på Rognmo

El13 med passasjervogner på Mjøndalen

Østtysk passasjertog

2 stk parkerte El10

Kipp med Skd 224 på vei mellom Gystad og Solberg

Klubbens to yngste medlemmer (utenfor bildet) kjørte langt tog

Amerikansk Amtrak-tog på Solberg