1. september 2016

11 medlemmer møtte til byggekveld. I sosialrommet ble første leksjon i messingbyggekurset avholdt. Ellers ble det jobbet med detaljering, plattformsarbeider (Mjøndalen og Sigdal), fjernstyringen samt noen småreparasjoner her og der. Noen tog ble også kjørt.
Det var ingen nattskift denne gang.

Leveranse av frukt og grønt til torghandlere

Montering av brytere for utkjørssignaler på Solberg Skifte

Plattformsarbeider på Sigdal

Messingloddekurs