26. juli 2018

Kjørekveld en varm julikveld, med 9 medlemmer og 3 gjester tilstede. Vi kjørte mest norske tog, men det var også tyske og amerikanske tog å se. Ettersom vi ikke var så mange, hadde vi ingen fast betjening på stasjonene. Trafikken forløp allikevel forholdsvis uhellsfri. Ved 23-tiden ble de siste togene pakket ned.

Tysk passasjertog trukket av BR 103

Skifting av flisvogner på Rognmo

Amerikansk lokalgodstog med RS-2

Tysk godstog med dobbel BR 151

En type 26 hviler ved Solberg godshus

Kipptog til Gystad og Rognmo

El16 med passasjertog i spor 3 på Solberg