16. juli 2020

Feriestille byggekveld, med 5 medlemmer til stede. Det ble jobbet videre på landskapet mellom demningen og Mjøndalen, og det ble jobbet på enden av avkappede Rognmo. Noen tog ble det også tid til å fikse og prøvekjøre. Utpå kvelden ble det spist is og drukket kaffe, men noen kveldsskift ble det ikke denne gang.

Prøvekjøring av både El1 og El16

Landskapsarbeider ved demningen