16. juli 2009

8 medlemmer stilte denne gang, og det ble jobbet på mange fronter; Høvleriet, Gystad, Mjøndalen samt bak Mjøndalen. Et av medlemmene har bygget sammen en flott kullkran, som vil få plass mellom godsområdet og svingskiven (se bilde). På Mjøndalen ble det arbeidet både med veibro og kiosk, samt gjort noen forsøk på gressplanting. Gystad stasjon har bodd noen dager på arbeidsbordet til et av medlemmene og fremstår nå nymalt, samt med nye trapper og godsrampe. Det ble også lagt endel grusvei i området rundt Gystad samt grus på plattformene. Snekkerarbeidet bak Mjøndalen fortsatte ufortrødent videre, og nattskiftet gav seg ikke før klokken var halv to. Kullkranen prøvemontert på plassNyoppusset Gystad stasjon

Kullkranen prøvemontert på plass
Nyoppusset Gystad stasjon