9. februar 2017

15 medlemmer og en gjest tilstede. Det ble lagt ny grus og strødd litt gress rundt branntomten, jobbet med en «himmelskjøt» ved Sigdal og verdivurdert gammelt Märklin-materiell. Flere tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Testkjøring av lok uten dekoder

Det ble laget en hjørneskjøt på bakgrunnen

På vei for å rydde branntomten

Det ble strødd grus og grass rundt branntomten