3. september 2015

13 medlemmer møtte til denne byggekvelden. Det ble vist film om snørydding ved Donner Pass. I tillegg fikk vi malt mer på bakgrunnen, prøvekjørt noen tog, jobbet med fjernstyringen, koblet spenning på lys i godshuset på Rognmo samt montert opp 5 gatelys ved Solberg industriområde.
Det var ingen nattskift denne gang.

5 gatelys ved Solberg industriområde

Lys i godhuset på Rognmo

Test av dvergsignal