8.mars 2012

11 medlemmer møtte til byggekveld. Vi fikk også besøk av et tidligere medlem. Det ble arbeidet med broprosjekt og vei i sosialrommet, fjernstyring, landskap ved Solberg samt ballastering og montering av stoppbukker på smalspordelen ved Solberg.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Veiarbeid i sosialrommet

Stoppbukk ved nyballastert spor

Gresskledt fjellskråning ved Solberg