1. desember 2011

11 medlemmer og 3 gjester tilstede. Ved Solberg ble det både utført byplanlegging og montert tre smalsporveksler og noe spor. I verkstedet ble det loddet elektronikk, i Txp-hjørnet/Sigdal ble det både ryddet og arbeidet. Det ble montert belysning i et smalsporstillverk og noen tog ble prøvekjørt.

Nattskiftet fortsatte arbeidet også etter midnatt.

I bakgrunnen; Byplanlegging. I forgrunnen: Sporlegging

Div. arbeider i Txp-hjørnet