9. mars 2017

Byggekveld, med 13 medlemmer tilstede. Vi fikk blant annet reparert en veksel ved innkjør Solberg, kommet igang med reparasjon av en veksel på Mjøndalen, utbedret ujevn skinnegang ved Solberg Skifte, samt jobbet med gress og trær i området mellom Mjøndalen privet og kalkfabrikken. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Deler av vekselen ble hevet for å bedre sporføringen

Gress og trær ved Mjøndalen privet