Torsdag 2. november 2006

Kun 4 medlemmer møtte, men det ble allikevel utrettet en del. Det var kun 12 grader i lokalet når vi kom, så det ble besluttet å hente frem Glavamattene igjen for å dekke til vinduene. Ellers ble det rettet koblinger og funksjoner på en del veksler, samt lagt et nytt spor (for motorvognsett) på Solberg. Vi fant også frem alle klubbens telefoner (se bilde), for å kunne komme igang med å lage et fungerende telefonsystem. Referenten dro hjem like før midnatt, da var det fortsatt 2 stykker som var i fullt arbeid. Klubben har mange telefoner…Nytt motorvognspor (nærmest i bildet).