28. april 2018

Åpen dag (1 av 2) hos DMJK: Det var mange mennesker innom klubben på den åpne dagen for Solberg Spinderi. Togene gikk tett slik at det ble møter på alle stasjoner. Fotografen ble stående og betjene Mjøndalen slik at det bare ble ett bilde denne gangen.

Tekst og bilde: Bodvar Haugland

CD66 til Follum