Torsdag 6. januar 2005

8 medlemmer denne første byggekvelden i det nye året. Gruppen formelig struttet av byggeglede, så mangt og mye ble gjort: Sidesporet på sosialrommet ble ferdig lagt og en del av dobbeltsporstrekningen ble påbegynt ballastert. Ute i lokalet ble mange lysarmaturer hengt opp og underlaget for en rundbanestrekning ut fra nedre del av modulanlegget ble også påbegynt. De siste holdt ut til etter midnatt.