Torsdag 16. januar 2003

8 medlemmer stilte denne kvelden + 2 gjester. Noe arbeid ble gjort på anlegget, ellers så ble det brukt mye tid på sosialrommet til å diskutere nytt anlegg. Kvelden ble avsluttet forholdsvis tidlig.