6. april 2017

12 medlemmer møtte, samt 2 gjester. En av gjestene meldte seg inn i klubben.
Vi jobbet blant annet med detaljering, reduksjon av lengde på smalsporstasjonen, reparasjon av mur ved den ene pipen, test av ny gatelampe ved lokstallen samt arbeid med plattform ved Sigdal. Vi avholdt også en vognauksjon. Det ble som vanlig prøvekjørt en del lok. Vi hadde bedt inn eier av SMB Service for å komme med forslag til valg av låve ved Sigdal, resultatet av besøket var at klubben kjøpte inn en del byggesett til bruk både der og andre steder.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Smalsporstasjonen blir kortet betydelig inn

Nyplantet tre som lener seg godt utover kanten

Løs mur ble fjernet rundt den ene pipen

SMB-kit byggesett som klubben kjøpte inn

Test av ny gatelampe ved lokstallen