24. mars 2022

Byggekveld, med 13 medlemmer og en gjest til stede. Det ble koblet ledninger under havna, jobbet med fjernstyringen, bygget landskap langs sporet mellom Mjøndalen og Kobbarvik, jobbet med demningen, lagt mer korkunderlag ved Høvleriet og lagt til noen detaljer inni lokstallen ved Solberg. Vi fikk også støpt litt mer gipsfjell og ryddet og støvsuget litt foran neste ukes kjørekveld.

Landskapsarbeid langs sporet

Underlag for landskap mellom sporene

Demningen

Preiser-detaljer i lokstallen

En inngang til fjellet ble montert

Støping av gipsfjell

Endelig kunne platen med sporene skrus fast