10. november 2011

12 medlemmer og 3 gjester var innom. Noen av kveldens fremskritt var som følger: Det var fin fremgang på sportraséen ned mot oppstillingsområdet, det ble ballastert hovedsporet ut fra Solberg retning Sigdal samt malt på en anleggsbakgrunn. Noen tog ble også prøvekjørt.
Referenten dro hjem ved midnatt, da var det fortsatt aktivitet i lokalet.

Nyballastert spor ut fra Solberg

Arbeidet med sportrasé under Mjøndalen