31. januar 2013

Kjørekveld, med 25 medlemmer tilstede (ett nyinnmeldt medlem inkludert) samt flere gjester.
Med så mange tilstede ble togtrafikken rett og slett for stor for anlegget vårt slik at det ble mye ventetid på stasjonene. Bildene viser en del av det flotte materiellet som var å se.
Trafikken stilnet av mot midnatt.

 

Britisk godstog

Tysk og norsk passasjertog på Solberg

Passasjertog trukket av El11

Godstog på Mjøndalen stasjon

Et uvanlig godstog

Motorvogn på Gystad

Fra Solberg stasjon

Tysk godstog gjennom Solberg

Skifting på spor 50, Solberg stasjon