25. august 2016

Kjørekveld, med 22 medlemmer og et stort antall gjester tilstede. Selv om teknikken fungerte bra denne kvelden, gikk den tette trafikken forholdsvis langsomt. Det ble observert norske, svenske, tyske, britiske og amerikanske tog. Senere på kvelden ble det servert godt sprengte pølser.
De siste togene ble plukket av sporet ved midnatt.

Langt godstog i spor 5 på Solberg

En liten Köf på Rognmo

Norsk, amerikansk og tysk materiell i stallen

To britiske damplok til slagging

Bitte voll tanken (full tank, takk)

Passasjertog i spor 50 på Solberg

Britisk passasjertog

Godstog med Di3 på Mjøndalen

Godstog i spor 1 på Mjøndalen

En motorvogn med «koffert» ved Solberg Skifte

Amerikansk og norsk godsvogn – samme skala…

Cd66 på vei ut fra Solberg Skifte

Tomme tømmervogner fra Høvleriet