9. oktober 2008

8 medlemmer møtte, når vi regner med kveldens nyinnmeldte medlem… Det kom opp hyller inne på verkstedet (over vendesløyfen) samt en taklist. På godstomta ble det montert fem vekselmotorer. De to seksjonene som utgjør Mjøndalen stasjon ble løftet vekk, og sportraséen som skal gå under stasjonen ble montert og rettet inn. Bildet helt til høyre er tatt i tunnelen inne på sosialrommet, her kan man se hvor traséen går ut og det synes også at de første korkstripene er festet. Referenten måtte dra så tidlig som klokken 23, og da var det fortsatt 4 mann i fullt arbeid.