5. september 2019

Bra fremmøte til denne byggekvelden, 15 medlemmer var innom. Det ble blant annet jobbet med fjernstyringen, med landskap langs smalsporbanen, med fjellskråning ved Kobbarvik og belysning på seksjonene bak Mjøndalen. Flere tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Fjellskråning ved Kobbarvik

En stortysker var blant togene som ble prøvekjørt

Kobling av belysning ved Mjøndalen

Landskapsbygging ved smalsporbanen

Den gamle garderobehyllen ble fjernet