24. januar 2019

Byggekveld, med 14 medlemmer og en gjest innom. Vi jobbet i stor grad videre på forrige ukes arbeidsoppgaver. På Fossli ble plattformene smusset, ballast lagt og godsrampe satt på plass. På Mjøndalen fortsatt arbeidene med å lage underlag for de bakre delene. Det ble detaljert både ved Myra Gartneri og hos Sebedeus Råtemyr, og signalavdelingen jobbet bl.a. med utplassering av nye signaler.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Et par ravner har slått seg ned hos Sebedeus Råtemyr

Fossli: Plattformer, ballast og godsrampe

Ballastering av smalspor

Det er kommet kunder til Myra Gartneri