16. april 2009

Bra fremmøte, 10 medlemmer og 3 gjester. En av gjestene ble sågar innmeldt som «korttidsmedlem». Vi fikk gjort mye arbeid på mange fronter. På GHB ble det festede sporet prøvekjørt, Mjøndalen stasjon fikk perrong mellom spor 1 og 2 samt noe ny ballast, under Mjøndalen ble det langt hele 12 rette lengder med fleksspor, to mann jobbet med rammeverket under Mjøndalen, ledningsarbeider ble gjort på hovedspor, GHB og godsområdet. På godsområdet ble det også plantet 25 nye trær. Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

I full sving med bygging av rammeverk

En rekke med trær mellom godsområde og smalspor

Ballastering ved Mjøndalen

12 lengder med flexspor på plass