2. mars 2017

Det var hele 18 medlemmer tilstede. Vi hadde hyggelig besøk av en stor gjeng fra Horten Modelljernbaneklubb, og i den fobindelse kjørte vi en del tog på anlegget. Ut på kvelden ble det servering av pølser, brus og kake. Ved midnatt hadde de fleste reist hjemover.

Forberedelser før gjestene ankommer

En ny minnebenk på plattformen

Mye materiell rundt svingskiven

Passasjertog med El2

Motorvogn i spor 50 på Solberg

Sporavdelingen er klare til å rykke ut

Passasjertog med El11 på Solberg

Formannen orienterer gjestene om anlegget

Solberg stasjon

Ut på kvelden var det togkake!