24. januar 2013

13 medlemmer møtte til byggekveld. Vi hadde også en besøkende, som meldte seg inn i klubben i løpet av kvelden.
Av utført arbeide kan nevnes ferdigstilling av databenken, montering av to spor fra svingskiven ut til et verksted (under bygging), arbeid med fjernstyringen, detaljering av landskap under den store jernbanebroen, omkobling av tilførselsledninger til spor i sosialrommet samt detaljering av vei ved Mjøndalen stasjon. Noen lokomotiver ble også programmert og prøvekjørt. Det ble gjort en generell rydding foran neste ukes kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Nymalt databenk

To nye spor ut fra svingskiven

Detaljering av landskap under jernbanebroen

Detaljering av vei og veikanter ved Mjøndalen stasjon