16. desember 2021

Byggekveld, årets siste, med 8 medlemmer til stede. Det ble feilsøkt på digitalanlegget, detaljert ved kaien på Rognmo, bygget en støttemur mot nedre nivå nedenfor Fossli, jobbet med sporlegging ved havneområdet og jobbet med fjell ved tunnelen nær Kobbarvik. Det ble også støvsuget og ryddet i lokalet.
Det var ingen nattskift denne gangen heller.

Støttemur mot nedre nivå

Betongdekket ved kaien samt sikring av kaikanten ved Rognmo ble gjort ferdig

Fjellarbeide ved tunnelen ved Kobbarvik

Skinne for sikring av kaikant ved Rognmo

Sporlegging i havneområdet