8. mars 2018

Byggekveld, med hele 17 medlemmer tilstede. Det ble jobbet på mange steder; elveleie ved Myra, svingskiven på smalsporstasjonen, sportraseen til smalsporbanen og generell detaljering på anlegget. Noen tog ble også prøvekjørt.

Tilpassing av spor ved svingskiven

Avstiving av underlag til smalsporbanen

Ett av de to nye kjøretøyene observert på bytur

Underlag for elveleie ved Myra