Torsdag 24. juli 2003

5 medlemmer tilstede i den sommervarme feriestillheten. De siste spor og sviller på Rognmo ble ferdig malt og en ødelagt stoppbukk ble reparert. På nyanlegget ble flere veksler gjort klare og prøvelagt. Det ble også gjort arbeid på telefonsentralen for at den skal kunne monteres på plass. Nattskiftet stemplet ut klokka kvart på to.

Spor- og svillemaling på Rognmo

Arbeid på telefonsentralen

Prøvelegging av spor