10. mars 2022

DMJK gjennomførte årsmøte denne torsdagen. Etter årsmøtet var ferdig gikk vi over til å jobbe på forskjellige deler av anlegget. Det ble gjort en innsats på sporlegging både i Havna og på området for sagbruket. Videre ble det fylt på med mer vann i elven nedenfor demningen. Det ble også arbeidet på kontrollsystemet (stillverket). Vi var 17 personer til stede pluss hele fire besøkende i løpet av kvelden. Det ble gjort en antydning til nattskift denne kvelden. De siste forlot lokalet i halv 12, 12 tiden.

Tekst: Bodvar Haugland
Bilder: Bent Haraldsen

Sporlegging på Høvleriet

Sikring mot «vann»-lekkasje

Midlertidig panel for utkjør fra havnespor

Sporlegging på havna

Vannføring nedenfor demningen