Tirsdag 26. mars 2002

Jimmy hadde en del varer som skulle kjøres opp. Sammen med Svein-Martin ble det også gjort en ekstra innsats på malingssiden. Lister til dørene er kappet til og alle lister for sosialrommet ble lakkert. Sosialrommet fikk seg det endelige strøket med ferskenfarge, resten av veggen mot det store rommet ble tapetsert og verkstedveggen fikk litt bedre sparkling. Denne ekstra innsatsen gjør at vi sparer masse tid i forhold til om dette hadde vært gjort på neste ordinære samling, torsdag etter påske. Nå er det like før vi kan liste og legge tepper.