Torsdag 6. desember 2007

5 medlemmer og to gjester fant veien til våre lokaler. Et par mann jobbet med diverse ledningsarbeider, mens andre jobbet med spor. Ved Gystad ble det klargjort en Jomo-veksel, mens det på godsbanegården ble festet tre veksler, tre vekselmotorer og en fleksiskinne. Festenålene, som et medlem hadde med seg sist gang, kom virkelig til nytte ved sporleggingen. Et par mann holdt arbeidet gående også etter midnatt. Jomo Jigs-veksel ved Gystad st.Sporlegging ved godsområdet.