9. juni 2022

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. Høverliseksjonen ble montert på plass, det ble lagt litt grus langs noen spor, flere vekselmotorer under havna ble koblet og noen meter med skinner ble rustmalt. Et fjellknausområde nær Kobbarvik ble fargejustert og god del tog ble også prøvekjørt.
Det var ingen nattskift, de tre siste dro hjem kl. 2315.

Det er stadig noe nytt å oppdage på anlegget

Nyrustede skinner

Et av togene som ble prøvekjørt

Det ble loddet ledninger på vekselmotorer under havna