19. mai 2011

11 medlemmer stilte på denne byggekvelden. Det ble bl.a. montert 3 vekselmotorer på smalspordelen samt malt endel sviller. Vi fikk mere materialer i hus og kunne bygge videre på traséen til oppstillingsspor. Fundamentet til den sentralt beliggende store lokstallen ble plassert. Noen tog ble også prøvekjørt og vi ryddet og støvsuget litt, med tanke på neste ukes kjørekveld. Det var ingen nattskift denne gang.

En representant for klubbens yngre garde i gang med lokstallsbygging

Prøvekjøring av T-banetog