7. september 2017

Byggekveld, med 13 medlemmer tilstede. Byggeaktiviteten har begynt å ta seg litt opp igjen etter sommeren, og det ble bl.a. jobbet med understøttinger til smalsporstasjonen, malt bilderammer, lagt listverk rundt inngangsdøren samt plantet busker og trær ved Myra Hpl. Videre ble det lagt opp telegraflinje (stolper) på strekningen mellom Rognmo og Gystad, reparert stillverksfeilen på Rognmo og montert opp lyktestolper ved Solberg Godshus. På kjøkkenet kom det på plass en nyinnkjøpt kaffetrakter, etter at den gamle ga opp.
Nattskiftet jobbet videre da referenten dro hjem.

Lyktestolper ved Solberg Godshus montert, men ikke koblet

Det gror rundt Myra holdeplass

Telegrafstolper mellom Rognmo og Gystad

Rognmo stillverk ble reparert

Snekring under smalsporstasjonen

Endelig kom det lister rundt inngangsdøren