12. oktober 2023

Byggekveld, med 12 medlemmer til stede. På havna ble det limt fast en mengde gresstuster og ballastert det siste gjenværende sporområdet. Ved Gystad Høvleri ble to av de tre vekslene på området justert og koblet, i sosialrommet ble det ryddet og vasket i kjøkkenskap og skuffer, og sporet inn til Engebretsen Emballasje ble malt. En rekke tog ble prøvekjørt, og signal- og sporautomatikk ble også testet ut. Etter servering av sprengte pølser utpå kvelden kunne vi nyte deilig eplekake til dessert.

Kjøkkenrydding og -vask

Ballastering av spor på havna

Justerte veksler på Høvleriet

Nymalte sviller og skinner ved Engebretsen Emballasje