Torsdag 29. august 2002

Denne gang møtte 5 medlemmer. Ikke ett eneste tog ble kjørt denne kvelden, men skinnearbeidet på Rognmo gikk ufortrødent videre. En +/- 12V strømforsyning til Rognmo ble også testet og funnet i orden. Ellers har vi fått tak i en speildør til trappen. Den var faktisk riktig fin under den «velspikrede» huntonittplaten som Jimmy og Bodvar (på bildet) akkurat har fjernet. På det andre bildet er man iferd med å lage en liste over hva vi trenger av lister til det gjenstående arbeidet.

020829_001_1000