Torsdag 7. august 2008

Tiltross for behagelig temperatur i lokalet denne gang, var det kun 4 medlemmer som møtte. Vi la ballast på en del meter med spor, snekret omramming til takvinduet, bygget et H0/H0m testspor på en planke, samt gjorde reparasjonsarbeider på det elektriske opplegget under Rognmo. Da referenten dro hjem ved midnatt var fortsatt nattskiftet i fullt arbeid.