6. februar 2014

9 medlemmer og en gjest møtte. Det ble arbeidet videre på industriområdet ved Solberg og oppstillingsområdet. I sosialrommet ble det montert opp en mur ved den store broen, en fjellskråning ble rensket for overflødig grønt og malt påny, samt at det ble påbegynt «kitbashing» av tankanlegg ved Larsen Tapperi. Under Mjøndalen ble det jobbet med ledningskobling. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Mye lekkert i messing

Snart er alle oppstillingsområdets spor ferdiglagt

Ny mur og oppfrisket fjellskråning

Startet på et tankanlegg ved Tapperiet