11. april 2013

Byggekveld, med 10 medlemmer og et par gjester innom. Av kveldens arbeidsoppgaver kan nevnes: Ferdigstilling av stoppbukker ved Mjøndalen stasjon, anlegging av vei rundt lokstallen, arbeide med sportraséen ned mot oppstillingsstasjon samt fjellskrentbygging i sosialrommet. Prøvekjøring av tog ble som vanlig også gjennomført.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Det ble ballastert og plantet rundt stoppbukkene

Anlegging av vei rundt lokstallen

Prøvekjøring av tog - med publikum...