9. november 2023

Byggekveld, med 15 medlemmer til stede. Det ble kjørt en del tog, men også jobbet med detaljering på havneområdet. Det ble jobbet på gravhaugen og koblet lys i nybygget i nærheten av Mjøndalen, jobbet på sporet til Engebretsen Emballasje og på en veksel ved Høvleriet.
Etter inntak av pølser utpå kvelden kunne vi nyte deilig eplekake til dessert.

Ballast- og betongarbeider ved Engebretsen Emballasje

Kaiområdet fikk betongfarge

Det ble startet bygging av et par halve plattformer

Gravhaugen ved Mjøndalen