11. juni 2009

7 medlemmer også denne gang. Kabling under godsområdet, snekring rundt Mjøndalen, ballastlegging og landskapsbygging ved Gystad samt «Golden Spike» på GHB var blant kveldens arbeidsoppgaver. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid også etter midnatt. Saga på HøvlerietDet gror rundt Gystad stasjon

Saga på Høvleriet
Det gror rundt Gystad stasjon