28. mars 2013

Kjørekveld, med 11 medlemmer og 2 gjester tilstede, ganske brukbart fremmøte for en Skjærtorsdag.
Det var tog fra Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike, England og USA på sporene. En av kveldens gjester tok på seg oppgaven som Txp på Solberg og gjennomførte jobben uten problemer. Han fikk forøvrig med seg en innmeldingsblankett hjem…
De siste pakket sammen og reiste hjemover 20 minutter etter midnatt.

Fra godsområdet

En Østerriker gjester Mjøndalen

Skifting på Rognmo

Norsk, tysk og britisk på Solberg

Lokstallsområdet sett fra oven

Fra Rognmo

Fremmed fugl på Rognmo