8. juni 2023

10 medlemmer og en gjest var til stede på byggekveld, i et relativt varmt lokale. Det ble blant annet plantet mer grønt mellom de to veitunnelene, påbegynt sparkling av vei inn på havna, påbegynt arbeidet med å lage «betong» mellom havnespor, koblet en rekke brytere for smalsporstillverk på Solberg og sparklet opp et frontpanel på Rognmo. Noen tog ble også prøvekjørt.

Vei inn til havna

Påbegynt betongkai

Det grønnes mer og mer

Kobling av stillverksbrytere

Sparkling av frontpanel