6. april 2022

Da var vi over i en ny måned og den faste samlingen av seniorene ble gjennomført. 8 personer møtte opp og kjørte med forskjellige typer tog. Litt spesielt denne gangen var at det var to sett av Rheingold med Bayersk S 3/6 som trekkraft. Fotografen fikk dessverre ikke med seg begge settene. I tillegg ruslet et tysk godstog rundt på anlegget. Utover dette var det flere norske damplok ute i trafikk. Med den tradisjonelle utfordringen med signalanlegget, gikk trafikken greit. Kjøringen ble avbrutt av en god kaffe og kake stund. Rundt 1400 forlot de siste åstedet.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Lokalgodstog på vei

Padda

Stortyskere er klar

Blå Rheingold på Mjøndalen

Di 2 venter på oppdrag

Nogle damplok klar til innsats